Infračervené sušící zařízení

Infračervený šok od 0 °C až do 1500 °C. Souprava pro konečné sušení.

© 2021 Dílna, spol. s.r.o.