Ionizace

Pro eliminování problémů se statickou elektřinou.

© 2021 Dílna, spol. s.r.o.